Oferujemy kompleksową obsługę Klientów biznesowych. Kompleksowa obsługa prawna polega na świadczeniu usług, najczęściej w zakresie poradnictwa prawnego, przygotowywana i opiniowania umów czy też prowadzenia sporów sądowych. Jednak jej zakres może być bardzo szeroki i elastyczny, zmieniać się wraz z nowymi potrzebami naszych Klientów. Usługi Kancelarii nakierowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jednym z najbardziej kluczowych i istotnych problemów w prowadzeniu biznesu jest nagromadzenie oraz stopień skomplikowania i szybko pojawiające się zmiany przepisów prawa.

W sytuacji gdy przedsiębiorca zawiera rożnego rodzaju umowy, prowadzi negocjacje lub musi podjąć decyzję, która może mieć znaczący wpływ na firmę warto skorzystać z obsługi prawnej świadczonej przez naszą Kancelarię Adwokacką. Konsultacja prawna z doświadczonym adwokatem pozwoli zabezpieczyć interesy i z pewnością zminimalizuje ryzyko i ewentualne straty finansowe. W związku z powyższym Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Bossowski oferuje swoją profesjonalną pomoc i wsparcie.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • rejestracji działalności w odpowiednich do tego organach państwowych,
  • przygotowywania i opiniowania dokumentów wewnętrznych związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, w tym przygotowanie wzorców umów dla poszczególnych sfer działania przedsiębiorcy,
  • opiniowania umów przekazanych przez podmioty/osoby, z którymi Klient ma zamiar nawiązać współpracę lub już ją prowadzi,
  • prowadzenia w imieniu Klienta negocjacji ustaleń umownych,
  • prowadzenia w imieniu Klienta sporów pozasądowych,
  • prowadzenia i reprezentacji Klienta przed sądami powszechnymi w tym Sądem Najwyższym,
  • prowadzenia i reprezentacji Klienta w postępowaniach administracyjnych w tym przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.