Prawo administracyjne, to gałąź prawa, która reguluje prawie każdą dziedzinę życia. Wskazana dziedzina reguluje stosunki prawne, które powstają między różnymi podmiotami w styczności z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Prawo administracyjne obejmuje normy prawne, które wskazują zasady działania organów administracyjnych i wykonywane przez nie czynności.

Normy prawa administracyjnego mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że podmioty, do których są skierowane muszą powstępować w sposób dokładnie określony w normie. Ważnym elementem wyróżniającym prawo administracyjne jest również to, że jednym z podmiotów stosunków administracyjnych jest zawsze organ administracji, któremu nadane zostały uprawnienia władcze uprawniające do stosowania środków przymusu.

Z uwagi na fakt, iż prawo administracyjne reguluje tak wiele dziedzin życia codziennego, jest jedną z ważniejszych gałęzi prawa, która często jest bardzo trudna do zrozumienia. Wielość unormowań i zapisów w prawie administracyjnym oraz częste zmiany procedur administracyjnych wzbudzają niechęć. W związku z tym coraz więcej osób decyduje się na powierzenie swoich spraw administracyjnych do prowadzenia przez profesjonalistę.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Bossowski zapewnia szeroką obsługę prawną związaną z zagadnieniami, które obejmuje prawo administracyjne. Zespół Kancelarii posiada praktykę oraz doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa administracyjnego, dlatego też nasza obsługa skierowana jest nie tylko do osób fizycznych, ale także przedsiębiorców. Decydując się na współpracę z naszą Kancelarią otrzymają Państwo niezbędne wsparcie oparte na przedstawieniu oraz wyjaśnieniu działań, które podejmie Kancelaria oraz merytoryczną pomoc w prowadzeniu postępowania administracyjnego, które pozwoli na sprawne przeprowadzenie postępowania przed organami administracji.

Udzielana pomoc prawna obejmuje nie tylko reprezentację przed organami administracji publicznej i samorządowej, ale także sporządzanie wszelkich pism związanych z zainicjowaniem i prowadzeniem postępowania administracyjnego, w szczególności: wniosków, skarg, odwołań czy zażaleń.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • reprezentacji przed organami administracji, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • sporządzania wniosków w sprawach administracyjnych;
  • sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych organów;
  • legalizacji samowoli budowlanej;
  • sporządzania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.